Тялото може да разкрие много за вас. Правим много неща автоматично, без съзнателно да обръщаме внимание.

Такива инстинктивни действия хвърлят светлина върху нашия характер, скрити емоции и страхове – нещата, които се стремим да държим настрана от любопитни очи.

Нека видим какво говори позата, в която седите, за вашия характер.

По кой от изброените по-долу начини седите най-често?

Вижте тълкуванията на следващата страница.