Петима мъдреци се изгубили в гората. Първият казал:

- Аз ще тръгна наляво - така ми подсказва интуицията.

Вторият казал:

- Аз ще продължа направо - не случайно казват, че ”направо” идва от думата "прав".

Третият казал:

- Аз ще се върна назад – ние дойдохме оттук, значи непременно ще изляза от гората.

Четвъртият казал:

- Аз ще отида надясно. Със сигурност ще успея да открия нещо ново в гората.

Петият казал:

- Вие всички грешите. Има по-добър начин. Почакайте ме!

Той намерил най - високото дърво и се качил. Докато се изкачвал обаче, останалите се разпръснали - всеки сам. Отгоре видял откъде трябва да мине, за да се измъкне бързо от гората. Дори можел да каже в какъв ред ще достигнат до края и другите мъдреци. Той се изкачил горе и успял да види най-краткия маршрут.

Извисил се над проблема и го решил по-добре от всеки друг! Знаел, че е постъпил правилно. А другите - не. Те били упорити и не го послушали. Той бил мъдър човек! Но това не е всичко - защото... той сгрешил. Всъщност всички те постъпили правилно.
Този, който тръгнал наляво, навлязъл в най-големия гъсталак. Той трябвало да гладува и да се бори с дивите зверове. Но се научил да оцелява, станал част от гората и можел да научи на това и другите хора.

Този, който продължил надясно срещнал разбойници. Те го обрали и го принудили да плячкосва с тях. След известно време обаче, той постепенно успял да събуди у разбойниците това, което отдавна били забравили - човечността и състраданието. Разкаянието им било толкова силно, че след неговата смърт самите те станали мъдреци.

Този, който се върнал назад, направил павирана пътека, по която минавал всеки, който искал да се наслади на гората, без риск да се загуби.

Този, който продължил направо станал откривател. Той пътувал до места, където никой дотогава не е бил, открил за хората чудесни нови възможности, удивителни лечебни растения и великолепни животни.

Този, който се качил на дървото, станал експерт по намирането на най-бързите решения. Към него се обръщали всички, които искали бързо да се справят с проблемите си - дори и когато това не водело до никакво развитие.

Така петимата мъдреци изпълнили своята мисия.