„Малките неща правят света голям.“  (Готфрид Келер)

Готфрид Келер е швейцарски поет и майстор на новелите.