Измъчен от страданието си, един човек решил да се обърне към мъдреца, когото наричали Учителя. Учителят му рекъл:

Кажи ми, наистина ли търсиш лек?

Ако не търсех лек, щях ли да идвам при теб?

О, да. Повечето хора правят така.

За какво идват тогава?

Не за да се излекуват. Лекуването е болезнено. За облекчение.

После мъдрият човек събрал учениците си и им казал: „Хората, които искат лечение, при условие, че могат да го получат без болка, са като онези, които обичат напредъка, при условие, че могат да го получат без промяна.

По Антъни Де Мело