„Добрия човек ще го познаеш по огъня. Злите хора оставят след себе си пожарище; добрият човек оставя отподире си огнища. Гдето има човек, има и огън, гдето се вие пушек, има живот. В небето също тъй има огън, край него се събират буреносните облаци. (Йордан Радичков)

Йордан Димитров Радичков (1929 – 2004) е български писател, драматург и сценарист, представител на магическия реализъм.