„Невидим червен конец свързва тези, които са предопределени да се срещнат един друг, независимо от времето, мястото и обстоятелствата. Нишката може да се разтегне или заплете, но никога не може да се скъса." (Древно японско поверие)

Японците са известни със своята мъдрост, с почитта си към търпението и трудолюбието. Те съзерцават живота и умеят да го възприемат в неговата пълнота и цветност отвъд видимостта.