Сексът има силно влияние върху пълноценния живот, бивайки една от най-основните физиологически нужди. Той допринася и за изграждането на нашата идентичност като ключов елемент от нашия социален живот. Но статистиката показва, че милиони хора прекарват значими периоди от техния зрял живот без да правят секс. Липсата на секс може да доведе до емоционален стрес и напрежение, срам и ниска себеоценка, като това важи не само за човекът, който не прави секс, но и за пренебрегнатия партньор. Но истината е, че хората отбягват секса по различни причини, някои от които могат по-лесно да бъдат преодолени от други.

Причините за отбягване на секса са различни при мъжете и жените. Жените може да го избягват заради сексуално насилие и травма по време на детството. Бременните жени го избягват заради страх от увреда на плода или спонтанен аборт. При мъжете еректилната дисфункция е най-честата причина за отбягване на секса. Но и при двата пола най-честите фактически причини са здравословните проблеми. Хроничната болка може да намали удоволствието от секса и да ограничи сексуалните позиции. Редица пациенти със сърдечно-съдови заболявание се страхуват от инфаркт и инсулт, като това играе реална роля на причина да ограничат правенето на секс. А метаболитни заболявяния като диабет и затлъстяване просто намаляват сексуалната активност. Личностните разстройства, пристрастяванията, злоупотребата с различни вещества и алкохол, както и лошото качество на съня са също значими фактори за практикуването на секс.

Science Alert