"Ревността е изкуството да причиняваш на себе си по-голямо зло, отколкото на другите."

Волтер - френски писател и философ, един от символите на епохата на Просвещението.