Японците са всеизвестни със своята мъдрост. Те почитат търпението и трудолюбието. Обичат да съзерцават цъфналите вишни. За тях изящните цветчета са символ на преходността на самия живот – красиви са, но красотата им е краткотрайна. Както и животът – отлита бързо, затова трябва да му се наслаждаваме.

Дори на крадеца отнема десет години да научи занаята.

Една писана дума струва хиляда жълтици.

Зад излишната скромност се крие горделивостта.

Здравето е по-ценно от богатството.

И на Конфуций не винаги му е вървяло.

Искаш ли да опознаеш себе си, попитай другите какво мислят за тебе.

Клоните, които правят сянката, не ги секат.

Когато си жаден, е прекалено късно да копаеш кладенец.

Когато характерът на някой не ти е ясен, погледни приятелите му.

Който купува това, от което не се нуждае, продава това, което му трябва.

Ако вярваш на всичко, което четеш, по-добре не чети.

Ако разбираш всичко, значи си грешно информиран.

Бързаш ли, заобиколи.

Където хората тъгуват, тъгувай и ти.