Представяме ви избрани моменти из реални съдебни жалби. Бисерите са събрани от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" или поне такова твърдение битува из интернет пространството...

Нека да се накара да не се занимава и заканва, което ме страхува.

Предупредете го, защото аз се страхувам от живота си.

Надявам се, че тъжбата ми ще бъде уважена, съжалена и удовлетворена.

Мъжът ми пие и иска да си използува апартамента за лични нужди, младежки.

Искам децата ми спокойно да прекарат спокойствие в квартирата.

Аз съм една самотна краварка и затова моля да ми се окаже помощ.

Моля да ми се даде още една стая, защото имам четири члена.

Във връзка с това тя ходи, където си иска и с когото си иска и си прави каквото си иска по всяко денонощие на времето, не се прибира като върши крайно лоши, укорими и нетърпими деяния, защото няма лични морални, душевни, родителски, възпитателни качества, говори най-цинични думи и изрази и върши най-долни поведения-деяния.