Едва ли има друга територия по света, която е претърпяла толкова много политически промени през последните 5500 години, отколкото Европа, пише io9.

Картите на Groovy Historian помагат да визуализираме тази еволюция.

ВИЖТЕ КАК ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА ПРЕМИНАВА ПРЕД ОЧИТЕ ВИ.