Виктор Франкъл за живота

21 май 2019 г., 02:01
990

Shutterstock

“Животът никога не става непоносим заради обстоятелствата, а само от липсата на смисъл и цел.”

Виктор Франкъл -  австрийски невролог и психиатър.

Ключови думи:
Коментари