“Животът никога не става непоносим заради обстоятелствата, а само от липсата на смисъл и цел.”

Виктор Франкъл -  австрийски невролог и психиатър.