- Госпожо, синът Ви откъде е наследил тази жажда за знания?

- Знанията - от мен, а жаждата - от баща си...