В цял свят алкохолизмът е признат за болест. Само при нас питат:

- Защо не пиеш? Да не си болен?!