- Защо крещиш? Нали сама каза, че ако се случи нещо с теб, мога да бъда и с други жени!

- Имах предвид, ако умра бе, кретен. Сега просто заседнах в асансьора!