- Шефе, заплатата ми не отговаря на моите умения.

- Знам, ама не мога да те оставя да умреш от глад.