Тони и приятелят му Джон загинали при автомобилна катастрофа и отишли на небето. Господ казал на Тони, че няма как да го пусне в Рая, тъй като е укривал данъци. Единственият начин, по който може да стане това, е в следващите 5 години да спи с глупава и грозна жена.

Няколко дни по-късно, докато се разхождал в парка със своята глупава и ужасна нова приятелка, Тони забелязал своя приятел Джон с невероятна мадама.

- Какво стана Джон? – попитал Тони.

- Нямам идея – отвърнал той. – Казаха ми, че ме очаква 5 годни на невероятен секс. Единственото нещо, което не разбирам, е защо тя все крещи „Проклети данъци!“ всеки път, когато правим секс.