В интернет всеки може да бъде какъвто поиска.

Забележителното е, че повечето предпочитат да бъдат идиоти.