- Колко психолога са нужни, за да се смени изгорялата крушка?

- Достатъчен е и само един, но само ако крушката е готова да се смени.