Психиатрично заведение. В стола:

- Аз съм хан Аспарух, дайте ми една порция.

- И за мен една, защото съм цар Борис.

- За мен две порции!

- Защо? - пита учудена готвачката.

- Аз съм Кирил и Методий!