В един вестник излязла обява: "Търсим счетоводител. Добри условия - два дни работа, пет години лежане, заплата по споразумение."