Катаджия спира един за превишена скорост.

- Точно теб чаках...

- Знам, знам. Затова дойдох колкото можах по-бързо.