- Тате, защо си сам? Къде е мама?

- Ще си дойде след 2 часа.

- Остана в МОЛ-а ли?

- Не, долу е... паркира...