Събрание на соц. предприятие. Четат наградите за годината: - На другарката Айше - едни галоши, на другаря Асан - едни цървули... На директора - 10 000 лв...

От задния ред се обажда Асан:

- Така му се пада! Да оди бос!