След 20 години брак:

- Скъпи, аз никога няма да те оставя...

- Знам, примирих се с това...