Президентът на голяма международна компания повикал един от служителите си в кабинета си на специален разговор.

- Роб, ти си в компанията вече цяла година. Започна първо в склада. Седмица по-късно те прехвърлихме в търговския отдел. Месец след това те повишихме в шеф на търговския отдел. Само четири месеца по-късно стана заместник-председател на компанията. Сега дойде време да се пенсионирам и бих искал ти да поемеш управлението на компанията. Какво ще кажеш?

- Благодаря! - смутолевил служителят.

- Само "благодаря"? - учудил се шефът.

- Извинявай! Благодаря, татко!