Това е, когато всички сте пили заедно, а на работа си само ти.