- Дъще, донеси ми пет чинии от кухнята.

- За какво са ти, мамо?

- Трябва да поговоря с баща ти.