- Тате, телефонът ти звъни...

- Какво пише?

- Щабът!

- Вдигни! Майка ти е.