Седят двама достолепни лордове в клубa си, пият си уискито и си пушат пурите. 

Единият казва: 

- Сексът е хубаво нещо! 

След половин час другият отговаря: 

- Коледа също е хубаво нещо! 

Първият с леко раздразнение в гласа: 

- Сексът е хубаво нещо! 

Другият невъзмутимо: 

- Но Коледа е хубаво нещо! 

Любителят на секса с явно раздразнение, почти възмутено: 

- Но сексът е много хубаво нещо! 

Отговорът бил: 

- Да, хубаво нещо е, но Коледа е по-често!