Казват, че когато Коперник бил още малко момче и много ядосвал родителите си, един ден те му казали: 

- Млади човече, кога най-сетне ще мирясаш и ще осъзнаеш, че светът не се върти около теб?