Попитали радио "Ереван":

- По какво се различават шопът и камилата?

Радиото отговорило:

- Камилата може един месец да работи, без да пие, а шопът може един месец да пие, без да работи.