- Каква е разликата между беда и катастрофа?

- Да допуснем, че човек върви по мост. Мостът се разрушава и човекът пада в реката. Това е беда, но не е катастрофа...

А сега да допуснем, че пада самолет, а на борда му се возят български депутати. Това е катастрофа, но в никакъв случай не е беда!