Работиш като луд, гърбиш се, имаш усещането, че цяла седмица не си вдигнал глава и после изведнъж - сряда!