На вратата звъни мъж в работен гащеризон:

- Добър ден. Аз съм от фирмата за почистване на прозорци.

- Аха..заповядайте.

След малко на вратата звъни човек с прокъсан работнически гащеризон:

- От фирмата за миене на прозорци съм.

- Да, да...влизайте!

Отново се звъни на вратата. Работник с доста изпаднал вид:

- Аз ...такова...за миенето на прозорците...от фирмата.

- Ама колко души ще миете един прозорец?

- Не..бе, аз съм... един, ама много хлъзгав тоя перваз...