В кабинета на лекаря влиза мъж.

- Съблечете се..

- Ама защо...?

- Съблечете се, казах!

Мъжът се съблича.

- Кажете сега какво Ви безпокои?

- Докарах въглищата... Къде да ги разтоваря?