- Мамо, познай къде съм.- Сега не мога. Обади се по-късно!- Не може, имам право само на едно обаждане...