- Мамо, познай къде съм.

- Сега не мога. Обади се по-късно!

- Не може, имам право само на едно обаждане...