- Последно питие... Прекаля ли с алкохола, на другия ден съм като пребит... И Вие ли сте така?

- Не... Аз съм ерген...