Покерът проължава до сутринта. Вратата на опушената кухня се отваря - влиза вбесена жена:

- Няма ли да престанете с тия игри в нашата къща!

- Спокойно, скъпа, къщата вече не е наша...