Петък. Всички съседи се готвят да разпускат през уикенда - купуват нови бормашини, сменят дисковете на флексовете, зареждат винтовертите.