Баба чете некролог и си говори на глас. 

- Брей, от какво ли е умрял? 

Зад нея един пияница се обажда. 

- Чети надолу, там си пише - от жената, от децата, от семейството...