Шефът води нов работник на работното му място и се обръща към останалите работници:

- Водя ви нов колега. Моля, покажете му какво правите, когато мислите, че ви гледам отнякъде.