Погребват мъж. Свещенникът:

- Нека някой да каже добри думи за покойника.

Всички мълчат. В един момент се чува глас от задните редове:

- Брат му беше по-лош от него!