Студент се оплаква на професора:

- Мисля, че не эаслужавам двойка.

- Знам, колега, но по-ниска оценка няма.