- Скъпи, ужасно съм премръзнала, искам само да се стопля.

- Е, включи си радиатора, какво чакаш?

- Уф, това беше намек, ама ти...

- Добре де, схванах, не съм толкова тъп, ще го включа аз.