- Може ли да ти задам един въпрос?

- Може.

- Обаче трябва да ми отговориш много бързо.

- Добре.

- Аз привлекателен ли съм?

- Много бързо...