Мъжът:

- Кажи ми, ама честно... За тези 20 години съвместен живот дали си ми изневерила поне веднъж, било то и мислено?

- Ако трябва да съм честна, мислено... нито веднъж.