Клиентът:

- Колко време Ви трябва? Майсторът:

- За час ще го направя до края на седмицата...