Карам си към село и гледам един седи до пътя с някаква раница.

Дига ми палец… аз се усмихнах… ей няма нищо по-яко от това, непознат да ти лайкне колата!