Мъж се връща от командировка, влиза в спалнята и гледа жена му под юргана с друг мъж. Онзи става, облича се и се изнизва тихо, без да каже дума.

- Кой беше този?!

- Откъде да го знам?! Нали виждаш - ни на теб здрасти, ни на мен довиждане…